surveyor-eilert-edvin

Eilert & Edvin Holme AS

Vi er ein leverandør av handverkstenester med kompetanse innan måling, golv - og flisarbeid.

VÅRE MÅL

Kva er viktig for oss

work-environment

Arbeidsmiljø

Vi byggjer vidare på stolte handverkstradisjonar, lokal marknadsforståelse og kundetilnærming. Eit godt arbeidsmiljø skal smitta over på vel utført arbeid, som bidrar til kvalitetsprodukt til kundane våre. Vår prioritet er nøgde kunder, og tilsette som finn glede i ein trygg arbeidsplass.

follow-up

Oppfølging

Vårt mål er å vera ditt førsteval, og vi legg vekt på tett dialog gjennom heile prosessen. Vi leverer tenester til både små og store prosjekt, anten det er nybygg, rehabilitering eller forsikringssaker.

health-safety-and-environment

Helse, miljø og sikkerhet

Vi legg vekt på HMS og bærekraft, med jamleg opplæring for tilsette. Målretta miljøtiltak sikrar berekraftig drift og godt arbeidsmiljø. Vi er ei stolt bedrift som er Miljøfyrtårn-sertifisert.

eilert-brox-holme

"Vi skal vera ein attraktiv arbeidsplass og ein støttespelar for lokale lag og organisasjonar. Vi prioriterer arbeidsmiljø, HMS og god kundeoppfølging" "

Eilert Brox Holme

Daglig leder - Eilert & Edvin Holme AS
quality-in-the-fourth-part
quality-in-the-fourth-part

KVALITET I KVART LEDD

Samla skaper vi løysningar

I kjernen av vårt arbeid ligg ein djup tru på samarbeid. Vi veit at når dyktige handverkarar kombinerer sin ekspertise med innsikt frå kundane våre, oppstår noko heilt spesielt. Saman tar vi tak i unike utfordringar, bringer tradisjonelle teknikkar inn i den moderne tida, og skaper løysingar som ikkje berre varer, men som også gler og inspirerer.

customer-feedback
customer-feedback

DIN TILBAKEMELDING BETYR NOKO

Tett dialog gjennom heile prosessen

Vi tilbyr ei fullstendig kundereise: Frå befaring til ferdigstilling. Målretta tilbod, kyndige folk og høg standard. Etter at arbeidet er fullført, ser vi over resultatet saman med deg for å forsikre kvalitet. Din tilbakemelding er ikkje berre verdsett; den er avgjerande for at vi kan forbetre oss.

Vi er alltid klare for vidare samarbeid og nye oppdrag.